Support: +31 (0)43 450 0070

Contact |

64Bits Webhosting

iSCSI en LVM, KVM, Docker Howto - Deel 4

Geplaatst op 10-01-2018 om 13:30

In de voorgaande delen hebben we een iSCSI over LVM storageserver gemaakt, een KVM node en de KVM node gekoppeld aan de iSCSI storage. In deel 4 gaan we een Docker node maken op een vps binnen ons virtualisatie platform.

Als eerst dienen we enkele pakketten te installeren die nodig zijn voor Docker:

# yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Vervolgens voegen we de yum repo van Docker voor de CentOS Community Edition toe:

# yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Hierna installeren we Docker en activeren deze om te starten na een reboot ban het vps:

# yum install docker-ce
# systemctl enable docker
# systemctl start docker

Om te testen of Docker werkt, kunnen we een eerste test applicatie starten:

# docker run hello-world

Voilá, Docker is geïnstalleerd. In een volgende reeks gaan we verder in op het tunen en configureren van een Docker swarm omgeving.