Support: +31 (0)43 450 0070

Contact |

64Bits Webhosting

iSCSI en LVM, KVM, Docker Howto - Deel 2

Geplaatst op 10-01-2018 om 12:30

In deel 1 hebben we een iSCSI over LVM storage server gemaakt. In dit deel gaan we een eenvoudige KVM server installeren.

Als eerste hebben we een server nodig met CentOS 7.

Omdat firewall regels voor iedereen anders zijn, houden we ons daar in deze howto voor het gemak niet mee bezig en schakelen we deze, inclusief selinux eerst even uit.

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

Edit /etc/selinux/config en wijzig 'enabled' naar 'disabled'. Sla het bestand op zodat na een reboot selinux uitgeschakeld is. In een productieomgeving moet je dit dus niet doen, tenzij je andere manieren hebt om toegang tot je systeem te beveiligen!!

Update voor de zekerheid nog even je OS

# yum -y update
# reboot

Nu gaan we de KVM software installeren.

# yum install qemu-kvm qemu-img virt-manager libvirt libvirt-python libvirt-client virt-install virt-viewer bridge-utils

We hebben straks ook het x-window systeem nodig.

# yum install "@X Window System" xorg-x11-xauth xorg-x11-fonts-* xorg-x11-utils -y
# yum groupinstall "X Window System"

En we hebben een paar tools nodig die altijd wel handig zijn:

yum install net-tools
yum install wget

En we installeren ook nog even oVirt. (Check online of er een nieuwere versie beschikbaar is!)

# wget http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release42.rpm
# yum localinstall ovirt-release42.rpm
# yum update -y

Wat we nog moeten doen is een netwerk bridge aanmaken die gebruikt kan worden voor je vpssen:

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/

Wijzig je 'eth0' of 'eth-enp3s0' bestand (namen kunnen afwijken, neem het bestand waarin de config van je publieke ipadres staat. Dit is het ipadres waarover je vpssen straks naar buiten communiceren en bereikbaar zijn.

ifcfg-enp3s0:

TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="static"
NAME="enp3s0"
DEVICE="enp3s0"
ONBOOT="yes"
BRIDGE="br0"
ZONE=public

Maak in deze directory een nieuw bestand met de naam 'ifcfg-br0'. Hierin komt de bridge informatie:

TYPE="Bridge"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
NAME="br0"
DEVICE="br0"
ONBOOT="yes"
# zet hier het publieke ipadres welk voorheen in ifcfg-enp3s0 stond
IPADDR="10.0.0.30"
PREFIX="24"
# gebruik hier wederom je eigen gateway en dns server ipadres
GATEWAY="10.0.0.1"
DNS1="10.0.0.1"
ZONE=public

Herstart nu je netwerk:

# systemctl restart network

In principe hebben we nu alles en kunnen we kvm starten:

# systemctl start libvirtd
# systemctl enable libvirtd

Gefeliciteerd. Je hebt nu een kvm node waarop je vpssen kunt aanmaken. In deel 3 gaan deze kvm node koppelen aan de iSCSI server.