Support: +31 (0)43 450 0070

Contact |

64Bits Webhosting

Privacy Statement

Dit privacy statement heeft betrekking op 64Bits Webhosting en SystemDeveloper.NL

De gegevens die u invult ten behoeve van facturatie moeten na betaling om fiscale redenen in de administratie van SystemDeveloper.NL blijven.
SystemDeveloper.NL zal deze gegevens uitsluitend op overkoepelend niveau analyseren ter verbetering van haar dienstverlening en service. Op klant- en/of factuurniveau zal dit niet gebeuren. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie door SystemDeveloper.NL.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar SystemDeveloper.NL., t.a.v. Adresregistratie, Stationsweg 2, 6321 BD, Wijlre.
U kunt ook een email sturen naar info@systemdeveloper.nl met een verzoek hieromtrent.

SystemDeveloper.NL is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van essentieel belang is. SystemDeveloper.NL leeft de regels na die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld. SystemDeverloper.NL maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Uw instellingen hieromtrent kunt u via de 'Privacy instellingen' aan de onderkant van de webpagina aanpassen. Tevens maken wij gebruik van een zogenaamd sessie-cookie om bij te houden of u al dan niet ingelogd bent op onze website. Dit cookie wordt direct verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de verschillende onderdelen van de website bezoeken.

Inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens

Indien u als klant wilt weten welke factuurgegevens SystemDeveloper.NL van u verwerkt, kunt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek sturen aan:

SystemDeveloper.NL
Stationsweg 2
6321 BD Wijlre

Beveiliging

De infrastructuur en programma's zijn beveiligd om zoveel mogelijk te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.

Bewaartermijnen

Backups

De bewaartermijnen van onze backups zijn standaard minimaal 2 en maximaal 4 weken (retentie). U kunt deze termijn zelf verlengen door handmatig een backup te maken en deze op uw webruimte/server te laten staan. Na beëindiging van onze dienstverlening worden alle backups direct verwijderd ivm de privacy. Dit is ook in onze algemene voorwaarden opgenomen.

Website-, mail- en databasegegevens

Gegevens die direct gekoppeld zijn aan één of meer actieve diensten blijven bewaard tot de beïndiging van de dienstverlening ten einde een juiste dienstverlening te waarborgen.

Account- en Facturatiegegevens

Facturatie gegevens dienen wettelijk minimaal 7 jaar bewaard te worden of langer indien u langer klant van ons blijft.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens

Via ons online controlpanel kunt u altijd de gegevens die wij over u hebben inzien en wijzigingen/verwijderingen aanvragen, voor zover deze niet in strijd zijn met overige Europese/Nederlandse wetgeving.

Recht op dataportaliteit

De enige gegevens die wij van direct klanten registreren zijn contact- en factuurgegeven en historie. Uw gegevens zijn via ons online controlpanel vrij in te zien. Deze gegevens delen wij alleen met onze accountant en zijn wegens privacyoverwegingen niet portabel. U kunt deze echter wel allemaal downloaden en zelf aan derden doen toekomen indien u dat wenst.
Website-, mail- en database gegevens zijn middels backups wel portabel. Let erop dat u in het bezit bent van eventuele auteursrechten (en dit ook kunt aantonen) voordat u deze gegevens deelt met derden.

Wijzigingen

SystemDeveloper.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleert u daarom regelmatig het Privacy Statement voor een up-to-date versie van het privacybeleid van SystemDeveloper.NL.

Delen van gegevens

SystemDeveloper.NL doet haar uiterste best om geen gegevens met derden te delen tenzij er een wettelijk grondslag aan vooraf gaat. Echter in bepaalde gevallen zullen wij dit toch moeten doen:

  • - Bij het bestellen van bepaalde SSL certificaten moeten wij de contactgegevens (die u gekozen heeft) doorgeven aan de certificaat instantie ter controle. Dit is nodig zodat de certificaat instantie kan controleren of u wel gerechtigd bent om een certificaat voor een bepaald domein aan te vragen.

  • - Uw contact gegevens kunnen worden gebruikt indien u via ons een domeinnaam registreert. In dat geval zal de betreffende registrar uw NAW gegevens ontvangen. Dit is een voorwaarde om te kunnen garanderen dat u de eigenaar van een domein bent.

  • - Uw facturatie gegevens worden periodiek aangelevert aan onze accountant t.b.v. belastingaangiftes.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van SystemDeveloper.NL, dan kunt u deze richten aan:

SystemDeveloper.NL
Stationsweg 2
6321 BD Wijlre
o.v.v. Privacy